Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vadání občanského průkazu a cestovního pasu -  V příloze ke stažení naleznete leták distribuvaný Ministerstvem vnitra České...
22.08.2017


Záměr 19/2017- pronájem obecního bytu na čp.64 -  Z Á M Ě R O B C E č. 19/2017 Pronájem bytu v čp. 64 obec Kostelec u Heřmanova Městce je vlastníkem...
15.08.2017


Nájemní smlouva o pronájmu -  V příloze ke stažení naleznete Nájemní smlouva o pronájmu na čp.64 sl. Krístýně...
15.08.2017


Záměr 20/2017 – Smlouva o poskytnutí příspěvku z prostředků nadačního fondu CEMEX -  Z Á M Ě R O B C E č.20/2017 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce má...
15.08.2017


Smlouva o poskytnutí příspěvku z prostředků nadačního fondu CEMEX -  V příloze ke stažení naleznete  Smlouvu o poskytnutí příspěvku z prostředků...
15.08.2017


Záměr 21/2017 - Smlouva o zřízení věcného břemene -  Z Á M Ě R O B C E č.21/2017 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce má...
15.08.2017


Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č.IV-12-2015605/VB/01, Název stavby: Kostelec u Heřmanova Městce, p.Šmíd, par.73,KNN -   V příloze ke stažení naleznete Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného...
15.08.2017


Záměr 22/2017 - Smlouva o spolupráci při zajišťování povinné školní docházky s trvalým pobytem v obci Kostelec u Heřmanova Městce. -   Z Á M Ě R O B C E č.22/2017 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce...
15.08.2017


Smlouva o spolupráci při zajišťování povinné školní docházky s trvalým pobytem v obci Kostelec u Heřmanova Městce. - V příloze ke stažení naleznete   Smlouvu o spolupráci při zajišťování...
15.08.2017


Záměr 23/2017 Smlouva o spolupráci při zajišťování předškolního vzdělávání o umísťování dětí do mateřských škol s trvalým pobytem v obci Kostelec u Heřmanova Městce -   Z Á M Ě R O B C E č.23/2017 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce...
15.08.2017


Smlouva o spolupráci při zajišťování předškolního vzdělávání o umísťování dětí do mateřských škol s trvalým pobytem v obci Kostelec u Heřmanova Městce -  V příloze ke stažení naleznete  Smlouva o spolupráci při zajišťování...
15.08.2017


Čerpání rozpočtu obce Kostelec u Heřmanova Městce k 30.6.2017 -  V příloze ke stažení naleznete Čerpání rozpočtu obce Kostelec u Heřmanova Městce...
15.08.2017


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 31.8.2017 -  P O Z V Á N K A na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kostelec u Heřmanova Městce,...
15.08.2017


IV. etapa uzavírky Palackého třídy v Chrudim -  Od 22.8.2017 do 3.9.2017 bude spuštěná IV. etapa uzavírky Palackého třídy...
15.08.2017


Memoriál Franty Krále - SDH Kostelec u Heřmanova Městce pořádá 21.ročník MEMORIÁLU FRANTY KRÁLE   Kdy?...
15.08.2017


Oslavy 110.výročí SDH Kostelec u Heřmanova Městce -  Dne 5.8.2017 proběhly oslavy 110.výročí Sboru dobrovolných hasičů Kostelce u Heřmanova Městce,...
09.08.2017


Oznámení o přerušení dodávky elektřiny -  Dne 5.9.2017 od 7:30-12:00 bude přerušena dodávka elektřiny v Kostelci u Heřmanova Městce mimo části...
08.08.2017


Nabídka pozemků k pronájmu -  V příloze ke stažení naleznate nabídku pozemků k pronájmu.
01.08.2017


Oslavy 760 let obce -  Obec Kostelec u Heřmanova Městce k výročí 760 let uspořádá 9.9.2017 od 13 hodin slavnosti,...
27.07.2017


Oznámení o uložení písemnosti - AIS Milan -
24.07.2017