Znak obce

Heřmanoměstecko


Závěrečný účet za rok 2017 - Heřmanoměstecko svazek obcí -  V příloze ke stažení naleznete Závěrečný účet za rok 2017 - Heřmanoměstecko...
21.05.2018   


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 dobrovolného svazku obcí Heřmanoměstecko -  V příloze ke stažení naleznete Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření...
21.05.2018   


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Kostelec u Heřmanova Městce -  V příloze ke stažení naleznete Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření...
30.04.2018   


Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím -  V příloze je zveřejněno úplné znění Výroční zprávy podle zák....
30.04.2018   


Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné -  V příloze ke stažení naleznete Porovnání všech položek výpočtu ceny...
30.04.2018     04.07.2018


Návrh závěrečného účtu obce Kostelec u Heřmanova Městce -  V příloze ke stažení naleznete Návrh závěrečného účtu obce Kostelec...
30.04.2018   


Dětský výlet - Stezka korunami stromů,na Sněžku lanovkou -  Dětský výlet Obecní úřad pořádá pro děti výlet autobusem v doprovodu...
28.04.2018     10.06.2018


SETKÁNÍ KOSTELCŮ - KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY -   SETKÁNÍ KOSTELCŮ KOSTELEC NAD ČERNÝMI Zájezd na setkání Kostelců...
28.04.2018     27.05.2018


Veřejná vyhláška -  V příloze ke stažení naleznete veřejnou vyhlášku.o zpřístupnění hromadného...
24.04.2018     29.05.2018


Usnesení zastupitelstva ze dne 26.3.2018 -  V příloze ke stažení naleznete usnesení ze dne 26.3.2018.
10.04.2018   


Obecně závazná vyhláška obce Kostelec u Heřmanova Městce č. 1/2018 -  V příloze ke stažení naleznete Obecně závaznou vyhlášku obce Kostelec u...
10.04.2018   


Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva ze dne 26.3.2018 -  V příloze ke stažení naleznete Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva...
10.04.2018   


Oslava Mezinárodního dne žen -  Dne 10.3.2018 proběhla již tradiční oslava Mezinárodního dne žen.I tentokrát byl připraven...
04.04.2018   


Záměr obce 15/2018 -  Z Á M Ě R O B C E č.15/2018 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce má...
19.03.2018   


Veřejné zasedání zastupitelstva -  P O Z V Á N K A na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kostelec u Heřmanova Městce,...
19.03.2018   


Smlouva o dílo - územní plán -  V příloze naleznete Smlouvu o dílo – a) Zpracování Změny č. 1 Územního...
08.03.2018   


Smlouva o bezúplatném převodu majetku -  V příloze ke stažení naleznete Smlouvu o bezúplatném převodu majetku – pozemková...
08.03.2018   


Záměr obce č.2/2018 -  Z Á M Ě R O B C E č.2/2018 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce má...
07.03.2018   


Smlouva o sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v regionu Chrudim. -  V příloze ke stažení naleznete Smlouvu o sdružování prostředků na nákup...
07.03.2018   


Záměr 3/2018 -  Z Á M Ě R O B C E č.4/2018 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce má...
07.03.2018