Znak obce

Heřmanoměstecko


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 28.6.2018 -  P O Z V Á N K A na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kostelec u Heřmanova Městce,...
15.06.2018     28.06.2018


Očkování psů - Očkování psů Dne 23.6.2018 v 9 hodin proběhne očkování psů u obecního úřadu...
15.06.2018     24.06.2018


Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018 -  V příloze naleznete změny ve vydávání cestovních pasů od 1.července 2018
12.06.2018   


Záměr obce č.16/2018 -   Z Á M Ě R O B C E č.16/2018 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce...
12.06.2018   


Záměr obce č.17/2018 -   Z Á M Ě R O B C E č.17/2018 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce...
12.06.2018   


Záměr obce č.18/2018 -   Z Á M Ě R O B C E č.18/2018 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce...
12.06.2018   


Záměr obce č.19/2018 -   Z Á M Ě R O B C E č.19/2018 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce...
12.06.2018   


Záměr obce č.20/2018 -   Z Á M Ě R O B C E č.20/2018 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce...
12.06.2018   


Záměr obce č. 21/2018 -   Z Á M Ě R O B C E č.21/2018 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce...
12.06.2018   


Záměr obce č.22/2018 -   Z Á M Ě R O B C E č.22/2018 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce...
12.06.2018   


Záměr obce č.23/2018 -   Z Á M Ě R O B C E č.23/2018 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce...
12.06.2018   


Usnesení zastupitelstva ze dne 17.5.2018 -  V příloze ke stažení naleznete Usnesení zastupitelstva ze dne 17.5.2018.
29.05.2018   


Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva ze dne 17.5.2018 -  V příloze ke stažení naleznete Zápis ze zasedání veřejného zastupitelstva...
29.05.2018   


Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce -  V příloze ke stažení naleznete Nařízení o zákazu podomního a pochůzkového...
29.05.2018   


Závěrečný účet za rok 2017 - Heřmanoměstecko svazek obcí -  V příloze ke stažení naleznete Závěrečný účet za rok 2017 - Heřmanoměstecko...
21.05.2018   


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 dobrovolného svazku obcí Heřmanoměstecko -  V příloze ke stažení naleznete Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření...
21.05.2018   


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 obce Kostelec u Heřmanova Městce -  V příloze ke stažení naleznete Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření...
30.04.2018   


Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím -  V příloze je zveřejněno úplné znění Výroční zprávy podle zák....
30.04.2018   


Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné -  V příloze ke stažení naleznete Porovnání všech položek výpočtu ceny...
30.04.2018     04.07.2018


Návrh závěrečného účtu obce Kostelec u Heřmanova Městce -  V příloze ke stažení naleznete Návrh závěrečného účtu obce Kostelec...
30.04.2018