Znak obce

Heřmanoměstecko


Záměr 22/2017 - Smlouva o spolupráci při zajišťování povinné školní docházky s trvalým pobytem v obci Kostelec u Heřmanova Městce.

15.08.2017

 
Z Á M Ě R O B C E
č.22/2017
Kostelec u Heřmanova Městce


Obec Kostelec u Heřmanova Městce má záměr uzavřít Smlouvu o spolupráci při zajišťování povinné školní docházky s trvalým pobytem v obci Kostelec u Heřmanova Městce.

 

 


V Kostelci u Heřmanova Městce dne 15.8.2017

 

Eva Jiráková
Místostarostka

 

Vyvěšeno: 15.8.2016
Sejmuto: 31.8.2017
Ve stejném termínu vyvěšeno na elektrické úřední desce.

 


  • Zveřejněno: 15.08.2017    Zpět