Znak obce

Heřmanoměstecko


Aktuality úřadu

Veřejná vyhláška -  V příloze ke stažení naleznte - Veřejnou vyhlášku návrhu zprávy pro uplatňování...
06.02.2018     05.03.2018


Výsledky voleb prezidenta republiky 2018 - 1. kolo -  VÝSLEDKY VOLEB PREZIDENTA REPUBLIKY 2018 - 1. KOLO V příloze ke stažení jsou zveřejněny výsledky...
13.01.2018     28.02.2018


Tříkrálová sbírka -  Již tradičně pořádá Charita Česká republika dobročinnou Tříkrálovou sbírku. V...
02.01.2018   


Schválení Dodatku č. 1/2018 k smlouvě č. 1/2012 o odvozu odpadu v obci Kostelec u Heřmanova Městce ze dne 16.12.2011 -  V příloze ke stažení naleznete Schválení Dodatku č. 1/2018 k smlouvě č. 1/2012...
19.12.2017   


ZÁMĚR OBCE č. 35/2017 - dodatek č. 1/2018 ke smlouvě č. 1/2012 -  Z Á M Ě R O B C E Kostelec u Heřmanova Městce č. 35/2017 Schválení  dodatku č. 1/2018...
19.12.2017   


Smlouva o pronájmu nebytových prostor -  V příloze ke stažení je zveřejněna smlouva o pronájmu nebytových prostor v bývalém...
15.12.2017   


Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě,souhlas se zřízením stavby a souhlas se vstupem na pozemek -  V přílohách naleznete Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské...
15.12.2017   


Záměr obce č. 32/2017 - pronájem nebytových prostor -  Z Á M Ě R O B C E Kostelec u Heřmanova Městce č. 32/2017 Pronájem objektu č. 8 – „dřevák“ obec...
15.12.2017   


SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI Č.: 953/83/2017 -  V příloze ke stažení naleznete SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI Č.:...
15.12.2017   


Záměr 34/2017- Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě,souhlas se zřízením stavby a souhlas se vstupem na pozemek -   Z Á M Ě R  O B C E  34/2017 Obce Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce...
15.12.2017   


Ceny vodného a stočného pro rok 2018 -  V příloze ke stažení naleznete ceny vodného a stočného pro rok 2018
05.12.2017   


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce -  P O Z V Á N K A na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kostelec u Heřmanova Městce,...
05.12.2017   


Záměr obce č.29/2017 -  Z Á M Ě R O B C E č.29/2017 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce má...
21.11.2017   


Nájemní smlouva -  V příloze ke stažení naleznete Nájemní smlouvu.
21.11.2017   


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 20.11.2017 -  P O Z V Á N K A na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kostelec u Heřmanova Městce,...
07.11.2017   


Nabídka pozemků k pronájmu -  V příloze ke stažení naleznete nabídku pozemků k pronájmu pozemků.
31.10.2017     03.10.2018


Záměr 25/2017 - Smlouva o spolupráci při poskytování pečovatelské služby Dodatek č.2 -   Z Á M Ě R O B C E č.25/2017 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce...
31.10.2017   


Záměr 26/2017 - Pronájem -  Z Á M Ě R O B C E č.26/2017 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce má...
31.10.2017   


Nájemní smlouva o pronájmu -  V příloze ke stažení naleznete nájemní smlouvu - Vojtěch Nekvapil
31.10.2017   


Záměr 27/2017 - Nájemní smlouva -  Z Á M Ě R O B C E č.27/2017 Kostelec u Heřmanova Městce Obec Kostelec u Heřmanova Městce má...
31.10.2017