Znak obce

Heřmanoměstecko


Záměr obce 15/2018

19.03.2018

 Z Á M Ě R O B C E
č.15/2018
Kostelec u Heřmanova Městce

Obec Kostelec u Heřmanova Městce má záměr uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene číslo 7DHM180034.

 


Eva Jiráková
Místostarostka

 


  • Zveřejněno: 19.03.2018    Zpět