Znak obce

Heřmanoměstecko


 Dne  26.11.2016 od 16 hodin proběhlo rozsvícení vánočního stromu,a protože nám počasí nepřálo, byli jsme nuceni, se  přesunout do sálu místního hostince. Děti nám zazpívaly pár vánočních koled, mohli jste si zakoupit na naší malé tržnici vánoční výzdobu a nakonec nám pan starosta slavnostě rozsvítil strom.Velký dík patří nejen dětem, ale všem kteří se podíleli na přípravách.


Fotogalerie:

  • Zveřejněno: 08.12.2016   Staženo:  Zpět