Znak obce

Heřmanoměstecko


Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce 31.8.2017

15.08.2017

 P O Z V Á N K A
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kostelec u Heřmanova Městce, které se koná v čtvrtek 31.8. 2017 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Program:
1.Úvod
2.Určení ověřovatelů zápisu
3.Schválení programu
4.Schválení Záměru 19/2017 – Pronájem bytu v čp.64 – sl. Kristýna Čechová
5. Nájemní smlouva o nájmu bytu – sl. Kristýna Čechová
6.Schválení Záměru 20/2017 – Smlouva o poskytnutí příspěvku z prostředků nadačního fondu CEMEX
7. Smlouva o poskytnutí příspěvku z prostředků nadačního fondu CEMEX
8. Schválení záměru 21/2017 – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č.IV-12-2015605/VB/01, Název stavby: Kostelec u Heřmanova Městce, p.Šmíd, par.73,KNN
9. Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č.IV-12-2015605/VB/01, Název stavby: Kostelec u Heřmanova Městce, p.Šmíd, par.73,KNN
10. Schválení záměru 22/2017 – Smlouva o spolupráci při zajišťování povinné školní docházky s trvalým pobytem v obci Kostelec u Heřmanova Městce
11. Smlouva o spolupráci při zajišťování povinné školní docházky s trvalým pobytem v obci Kostelec u Heřmanova Městce
12. Schválení záměru 23/2017 – Smlouva o spolupráci při zajišťování předškolního vzdělávání a umisťování dětí do mateřských škol s trvalým pobytem v obci Kostelec u Heřmanova Městce
13. Schválení Smlouvy o spolupráci při zajišťování předškolního vzdělávání a umisťování dětí do mateřských škol s trvalým pobytem v obci Kostelec u Heřmanova Městce
14.Čerpání rozpočtu obce Kostelec u Heřmanova Městce
15. Záměr 24/2017 – Smlouva o podmínkách zřízení stavby
16. Smlouva o podmínkách zřízení stavby
17.Různé
18. Diskuze

Na úřední desce: Vyvěšeno dne: 15.8.2017 Sejmuto dne: 31.8.2017
Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě s veřejným přístupem .


  • Zveřejněno: 15.08.2017    Zpět