Znak obce

Heřmanoměstecko


 PRVNÍ SVOZ BIOODPADU

první svoz bioodpadu proběhne v 15. týdnu ve čtvrtek 13. 4. 2017. Následně každých 14 dní v liché týdny ve čtvrtek.
Svoz komunálního odpadu ve vegetačním období bude probíhat 1 x 14 dní v sudé týdny ve čtvrtek.

 

 


  • Zveřejněno: 20.03.2017   Staženo:  Zpět