Znak obce

Heřmanoměstecko


 
P O Z V Á N K A
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kostelec u Heřmanova Městce, které se koná v čtvrtek 2.3. 2017 od 18.30 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Program:
1.Úvod
2.Určení ověřovatelů zápisu
3.Schválení programu
4.Schválení Záměru 1/2017 uzavřít smlouvu o poskytování služby – zasílání varovných a výstražných zpráv prostřednictvím SMS zpráv
5. Schválení smlouvu o poskytování služby – zasílání varovných a výstražných zpráv prostřednictvím SMS zpráv
6.Schválení Záměru 2/2017 uzavřít Dodatek č.1/2017 k smlouvě č. 1/2012 o odvozu odpadu v obci
7. Schválení Dodatek č.1/2017 k smlouvě č. 1/2012 o odvozu odpadu v obci
8. Projednání připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet
9.Projednání žádosti o individuální dotaci z rozpočtu obce Kostelec u Heřmanova Městce – Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. místní organizace Heřmanův Městec
10.Projednání snížení sazby poplatku za popelnice pí. Křivské
11.Projednání radaru v obci
12. Zpráva o inventarizaci za rok 2016
13. Rozpočtové opatření 1/2017
14. Rozpočtové opatření 2/2017
15. Technika na údržbu zeleně
16.Pronájem obecního bytu
17.Různé
18.Diskuze
Ing. Jankovský Lubomír v.r.
Na úřední desce: Vyvěšeno dne: 14.2. 2017 Sejmuto dne: 2.3.2017
Ve stejném termínu zveřejněno v elektronické podobě s veřejným přístupem . Ing. Jankovský Lubomír - podpis


  • Zveřejněno: 14.02.2017   Staženo:  Zpět