Znak obce

Heřmanoměstecko


 Obec Kostelec u Heřmanova Městce k výročí 760 let uspořádala 9.9.2017 od 13 hodin slavnosti, které se konaly v bývalém vojenském areálu. Při této příležitosti došlo k požehnání, děkanem Josefem Smolou, znaku a vlajce obce, který mohli místní občané vybírat ze dvanácti variant provedené heraldikem Mgr. Janem Tejkalem. Po té znak i vlajka byly na zasedání Podvýboru pro heraldiku vexiologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky schváleny. Dne 31.5.2017 došlo k slavnostnímu předání z rukou předsedy poslanecké sněmovny Jana Hamáčka do rukou zástupců obce.


  Ve znaku obce je zobrazeno lekno, které má podle pověsti v erbu rod pánů Heřmanů, kteří byli považováni králem za největší škůdce v kraji, a tak na ně vyslal vojsko. Heřmani si pro lepší obranu vystavěli Kosteleckou tvrz a spojili ji s Mrdlickou tvrzí podzemní chodbou, kterou po porážce prchali. Mezitím však vojsko dobylo i tuto tvrz, kde byli všichni Heřmani pobiti. Na tomto místě nechal král vystavět kostelík. Jakmile byl kostelík dostavěn, objevilo se na epištolní stěně presbytáře všech dvanáct Heřmanů v plné zbroji s leknem na štítech, modlících se obrácených k oltáři.

Vztyčený meč položený na svatopetrském kříži symbolizuje Kostel sv. Petra a Pavla stojící na návrší v místě někdejší tvrze.


  Slavnosti, ale nebyly jen o znaku a vlajce, měli jste možnost si poslechnout orchestr Sako a Sako junior, zatančili Vám děti z Domu dětí a mládeže Heřmanův Městec a taneční skupina místních žen Rozpuk parodii na ruské tance. Šermířská skupina - Familiaris Domini Regis Vám předvedla ukázky šermířského souboje. Místní ochotnické divadlo Díra v oponě se představilo v divadelní hře Ti zas tupitelé.Celé odpoledne bylo ukončeno večerní zábavou, kde zahrála kapela pana Berana.

V doprovodném programu si i děti si přišly na své. Byl pro ně připraven skákací hrad, Wipe out Obří fotbalové koule, malování na obličej aj. Po celé odpoledne ste si mohli prohlédnout historická vozidla, výstavu, která mapuje Setkání Kostelců, kroniky.Meli jste možnost si také zakoupit např. dřevěné vyrobky, mastičky  nebo ručně vyrobené šperky v rukodělných stáncích.

Chtěla bych nejen poděkovat spolku místních žen za originální taneční vystoupení a divadelnímu spolku Díra v oponě za představení divadelní hry Ti zas tupitelé,které bylo kulturním vrcholem celé této slavnosti.Táké velký dík patří všem, kteří se podílely nejen na přípravě, ale i na samotném velmi vydařeném konání těchto oslav, ať již se týkalo občertvení nebo organizace ...

Eva Jiráková

(místostarostka)
 


Soubory ke stažení:
oslavy760.pdf - velikost 216kB.

Fotogalerie:

  • Zveřejněno: 12.09.2017   Staženo: 00.00.0000Zpět