Znak obce

Heřmanoměstecko


 Vážení spoluobčané,

V rámci implementace nařízení EU do naší legislativy se stavební polystyren - deskový polystyren stává nebezpečným odpadem a nelze s ním nadále nakládat jako s polystyrenem obalovým. Tento odpad již nelze ukládat do žlutých kontejnerů ani do pytlů na vytříděné plasty. 

Toto nařízení vychází z faktu, že při výrobě stavebního polystyrenu jsou do desek přidávány chemické látky snižující hořlavost a tyto při recyklaci dosud běžným způsobem se uvolňují do ovzduší a mají negativní dopad na člověka a životní prostředí.

Tento odpad bude sbírán v rámci jarního a podzimního sběru odpadu jako nebezpečný odpad.


  • Zveřejněno: 04.07.2017   Staženo:  Zpět