Znak obce

Heřmanoměstecko


 Nebezpečný odpad a velkoobjemový odpad


Dne v sobotu 6.5.2017 od 8,00 do 11,00 hod. proběhne sběr nebezpečného odpadu. Sběr bude probíhat v prostoru bývalých kasáren "u garáží".Budeme sbírat: elektrospotřebiče, obaly od barev, velké plasty, akumulátory, pneu od osobních vozidel, starý papír (balíky nebo pytle), koberce, lina, sedací soupravy a ostatní velkoobjemový odpad.

Sběr železného šrotu
Dne v sobotu 6.5.2017 od 8,00 do 11,00 hod. proběhne svoz železného šrotu.
Sběr železného šrotu bude probíhat naložením na nákladní automobil.

!!! ZÁKAZ VYTVÁŘET SKLÁDKY !!!


  • Zveřejněno: 20.04.2017   Staženo:  Zpět