Znak obce

Heřmanoměstecko


Kanalizace

Informace ohledně Splaškové kanalizace Kostelec u Heřmanova Městce -  Na podzim roku 2016 proběhla v naší obci aknketa, zda mají místní občané...
06.01.2018   


Veřejná vyhláška -  V příloze ke stžení naleznete Veřejnou vyhlášku - vyrozumění o pokračování...
00.00.0000