Znak obce

Heřmanoměstecko


 I letos uspořádal spolek Kostelecká pohoda a obec lampiónový průvod, který se konal v podvečerních hodinách 4.11.2017. Sraz měly děti u obecního úřadu, odkud se průvod vydal k místnímu kostelu, kde na ně, jako překvapení,  čekala bílá paní, která je zavedla do kostela. V kostele je očekávala nejen zámecká paní, jež dětem nastínila pověst o Heřmanských rytířích, ale i samotní Heřmanští rytíři.Na závěr dětem místní hasiči připravili ohňostroj.

Poděkování patří nejen Bílé paní,Monice Jablečníkové,ale i Lence Jablečníkové za realizaci pověsti. Dík také patří rytířům - Vojtovi Nekvapilovi, Petru Jablečníkovi, Zdendovi Eflerovi a Michalovi Jirákovi.


Fotogalerie:

  • Zveřejněno: 21.11.2017   Staženo: 00.00.0000Zpět